Skip to content
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • pełna ochrona ubezpieczeniowa autocasco uwzględniająca
    ryzyko kradzieży na terenie Europy (AC),
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (Assistance).
  • gwarancja braku zwyżek na wybrane rodzaje uszkodzeń,
  • zapewnienie dodatkowej ochrony (np.: fotelika, bagażu, szyb, MediPlanu, ubezpieczenia utraty zniżek, ochrony prawnej, ubezpieczenia Równa Droga).